Battery life?

Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng, thời gian sạc đầy pin cho "dế yêu" của bạn chỉ bằng thời gian bạn uống 1 tách café?

Battery life?

Yani Yani
 / 

Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng, thời gian sạc đầy pin cho "dế yêu" của bạn chỉ bằng thời gian bạn uống 1 tách café? Thôi ngưng tưởng tượng đi nào, điều đó hoàn toàn có thể đối với #Nokiamobile đấy nhé!

Tagged:

Best Answer

  • Yani Yani
     /  Accepted Answer

    @Yani nói:
    Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng, thời gian sạc đầy pin cho "dế yêu" của bạn chỉ bằng thời gian bạn uống 1 tách café? Thôi ngưng tưởng tượng đi nào, điều đó hoàn toàn có thể đối với #Nokiamobile đấy nhé!

    yes, just Nokia

Sign In or Register to comment.